Menu
 • De agenda is leeg.
 • Agenda Vrijwilligers trainingen en workshops

   
  image_jpg.jpg

  De schouders er onder: Trainingen op het gebied van armoede bestrijding en schuldhulpverlening


  Samen bezig zijn om de zorgen van de medemens te verlichten. Wij Nederlanders zijn daar heel goed in. Wereldwijd, maar ook gewoon in de omgeving waar wij wonen. Ook u draagt uw steentje daartoe bij. Het jungleoverleg (een initiatief van Versus, Punt Twa, De Adviesraad Sociaal Domein en Humanitas Thuisadministratie ) bundelt de krachten in De Fryske Marren. Ook uw organisatie is welkom om hier aan deel te nemen. Samen meer mans.

  Om goede ondersteuning te kunnen bieden aan inwoners van De Fryske Marren, hebben de leden van het jungleoverleg een scholingsaanbod samengesteld.
    
  1.   Werkwijze “Scherp aan de Poort”
  Inhoud
  De Poort is de toegang tot de uitkering. Met het doorvoeren van de werkwijze “Scherp aan de Poort”, wordt de relatief hoge instroom in de uitkering beperkt en overschrijding op het Participatie-budget teruggedrongen. In deze cursus wordt de aanpak, uitgangspunten, randvoorwaarden en samenhang uitgelegd.
  Deze cursus geeft duidelijkheid over wat het plan van aanpak “Scherp aan de Poort” inhoudt en op welke wijze de vrijwilligers hieraan een bijdrage kunnen leveren. Welke vragen kunnen binnenkomen bij de diverse organisaties.  

  Voor : Deze cursus is bedoeld voor vrijwilligers, die zich op welke wijze dan ook bezighouden met armoedebestrijding/schuldhulpverlening, en op de hoogte willen worden gesteld wat de nieuwe werkwijze van de gemeente De Fryske Marren gaat worden voor wat betreft aanvragen bijstandsuitkering.
  Door : Thea de Vries en Gerrit Cornelissen, afdeling Samenleving gemeente De Fryske Marren
  Datum : 18 september 2017 
  Tijd : 13.30 uur tot 15.00 uur
  Locatie : Miks welzijn, Brugstraat 1, 8501 EV Joure
  AANMELDEN ( bij voorkeur per mail) voor de cursus voor vrijdag  15 september : e-mail: sbijlsma@miks-welzijn.nl   
  Telefoon: 0513-41 45 93  /   Miks Welzijn: Postbus 117, 8500 AC Joure
  Maximaal aantal deelnemers: 25 
  Bij de aanmelding graag naam, telefoonnummer en e-mailadres van de deelnemer, organisatie en de titel van de cursus doorgeven!

  2. Training : Het kind pakket  
  Inhoud      
  In Nederland zijn er heel veel kinderen die door het lage inkomen van hun ouders niet mee kunnen doen aan activiteiten die voor andere kinderen heel gewoon zijn. Zoals meedoen met voetbal, muziekles, schoolreisje of je verjaardag vieren. Voor deze kinderen is er Kindpakket.nl! Het kind pakket is een gezamenlijk initiatief van verschillende gemeenten en de deelnemende fondsen om via één loket, en op een eenvoudige manier, een vergoeding aan te vragen voor binnen- en buitenschoolse activiteiten. Zo kunnen zij volwaardig deelnemen aan de maatschappij.
  De fondsen uit het kind pakket dragen onder andere bij aan:
  - schoolreis
  - schoolspullen
  - zwemles (A diploma)
  - contributies voor de sportvereniging
  - sportattributen
  - culturele activiteiten zoals muziek- of dansles
  - verjaardagsbox (o.a. taart, cadeautje, traktaties voor op school)
  - zomer(spel) activiteiten
    
  Kindpakket.nl is een samenwerking tussen : Een aantal Friese gemeenten, waaronder Gemeente De Fryske Marren, Sociale Wijk/Dorp/Gebiedsteams, Stichting Jarige Job, Stichting Leergeld Friesland, Jeugdsportfonds Friesland,  Jeugdcultuurfonds Friesland. Deze bijeenkomst geeft duidelijkheid over wat Kindpakket.nl is, wat de  mogelijkheden zijn  en hoe je een verzoek kunt indienen.
   
  Voor : Deze cursus is bedoeld voor vrijwilligers, die zich op welke wijze dan ook bezighouden  met armoedebestrijding/schuldhulpverlening en op een theoretische en praktische manier  op de hoogte willen worden gesteld van de mogelijkheden van  kind pakket en hoe dit kan  worden aangevraagd .
  Door : Een medewerker van www.kindpakket.nl
  Datum : 27 september 2017
  Tijd : 13.30 uur tot 15.30 uur
  Locatie : Miks , Brugstraat 1 8501 EV Joure ( Graag een laptop meenemen)
  AANMELDEN ( bij voorkeur per mail)  voor vrijdag  22 september: e-mail: sbijlsma@miks-welzijn.nl 
  Telefoon: 0513-41 45 93  /  Miks Welzijn Postbus 117, 8500 AC Joure
  Maximaal aantal deelnemers: 25 
  Bij de aanmelding graag naam, telefoonnummer en e-mailadres van de deelnemer en  organisatie en de titel van de cursus doorgeven!

  3. Basiscursus vrijwillige hulpverlening en Sociale Zekerheid
  Inhoud

  -  Hulpverlening door vrijwilligers 
  -  Het ‘gebouw’ van de Sociale Zekerheid
  -  De belangrijkste uitkeringen en voorzieningen 
  -  De Wet maatschappelijke ondersteuning.
   
  Het gaat om 2 bijeenkomsten waarin op een levendige manier verkend wordt hoe de regelingen in elkaar steken en hoe ze in de praktijk uitwerken. Daarnaast wordt bekeken op welk netwerk in De Fryske Marren een beroep gedaan kan worden.   

  Bijeenkomst 8 november
  -  Hulpverlening door vrijwilligers
  -  Het gebouw van de sociale zekerheid in vogelvlucht
  -  De Participatiewet (bijstandsuitkering)
  -  De Wet maatschappelijke ondersteuning en
  -  De rol van sociale wijkteams.

   Bijeenkomst 15 november
  - De eerste 2 ziektejaren en de arbeidsongeschiktheidsregelingen
  - De werkloosheidswet WW en de re-integratie regelingen (steun bij het vinden van werk)
  - Het gemeentelijk  minimabeleid en de inkomensondersteunende regelingen.
  In de cursusbijeenkomsten wordt gewerkt met praktijkvoorbeelden. In de cursusbijeenkomsten wordt gewerkt met praktijkvoorbeelden en er is veel aandacht voor actuele veranderingen en ontwikkelingen. De cursisten krijgen een cursusmap mee. 

  Voor : De cursus is bedoeld voor personen die aan de slag willen als vrijwillige adviseur/hulpverlener en voor actieve vrijwilligers die hun kennis willen bijspijkeren. De deelnemers doen basiskennis op van de regelingen en voorzieningen die in de hulpverlening het meest aan de orde zijn. Er is in de cursus veel aandacht voor actuele veranderingen en ontwikkelingen.
  Door : Het FSU  Nanne de Jong
  Datum : 8 november en  15 november
  Tijd : 9.30 uur tot 12.00 uur
  Locatie : Miks, Brugstraat 1 8501 EV Joure
  AANMELDEN ( bij voorkeur per mail) voor de cursus voor vrijdag 27 oktober : e-mail: sbijlsma@miks-welzijn.nl  
  Telefoon: 0513-41 45 93  /  Miks Welzijn Postbus 117, 8500 AC Joure
  Bij de aanmelding graag naam, telefoonnummer en e-mailadres van de deelnemer en organisatie en de titel van de cursus doorgeven.  

  Werken met andere culturen
  Werken met andere culturen wordt steeds normaler want we hebben steeds meer te maken met een samenleving waarin mensen wonen uit verschillende culturen. Dat maakt dat we als vrijwilligers en organisaties te maken krijgen met verschillende culturen binnen de dagelijkse contacten en werkzaamheden. Als vrijwilliger en professional is het belangrijk om kennis te hebben over de verschillende culturen en de betekenis hiervan voor de mensen met wie je samenwerkt.    Wilt u meer weten over deze training die op 2 oktober in Joure wordt gegeven? Voor meer info klik hier

  Werken met vluchtelingen uit Eritrea
  De afgelopen jaren zijn een behoorlijk aantal vluchtelingen uit Eritrea naar Nederland gekomen. Vrijwilligers en organisaties krijgen binnen hun contacten en werkzaamheden te maken met verschillen in cultuur en omgangsvormen tussen Nederland en Eritrea. Als vrijwilliger en professional ben je pas bewust van je eigen cultuur, je eigen gedrag en overtuigingen, op het moment dat je geconfronteerd wordt met een andere cultuur: andere mensen die andere overtuigingen hebben. In “Werken met vluchtelingen uit Eritrea” wordt aandacht besteed aan de geschiedenis van Eritrea en wat dat de afgelopen jaren betekent heeft voor het land en de cultuur. Er wordt bekeken welke  routes vluchtelingen uit Eritrea nemen om naar Europa gaan. Wilt u meer weten over deze training die op 3 oktober in Joure wordt gegeven? voor meer info Klik hier


 • Nieuws

  *(Gratis) VOG vanaf 1 november 2018 in regeerakkoord

  woensdag 20 juni 2018
  Lees meer...

  Frij stiper lunchbijeenkomst 8 juni

  vrijdag 8 juni 2018
  Lees meer...

  Frij stipers van de Wurkjouwer aan de slag bij The Colorfield Performance

  dinsdag 5 juni 2018
  Lees meer...