• Agenda

  Training: Werken met vluchtelingen uit Eritrea 

  Op 30 oktober 2017 van 09:00 tot 12:30 uur
  locatie: Miks welzijn Joure
  Lees meer2

  Workshop van passie naar vrijwilligerswerk

  Op 1 november 2017 van 09:00 tot 11:30 uur
  locatie: Miks welzijn
  Workshops Workshop.passie.pdf

   Basiscursus vrijwillige hulpverlening en Sociale Zekerheid   

  Van 8 november 2017 om 09:30 uur tot 15 november 2017 om 12:00 uur
  locatie: Joure
  lees meer
 • Links

  Op deze pagina vindt u interessante links en filmpjes over Vrijwilligers werk.        

  1. Radar Extra documentaire 'Kans op werk: 3 procent'
  In de tweedelige documentaire ‘Kans op werk: 3 procent’ heeft Antoinette Hertsenberg de werkloosheid onder ouderen en de mogelijke oplossingen zoals een basisinkomen onderzocht. In de documentaire wordt o.a. het thema vrijwilligerswerk en de waarde van vrijwilligerswerk aangehaald. In een animatie wordt kort toegelicht welke (financiële) waarde vrijwilligers hebben in onze samenleving. Klik hier
   radar.png


  2. Twee jaar geleden sprak Koning Willem-Alexander in zijn eerste troonrede over de ‘participatiesamenleving’, waarin burgers meer zelf moeten doen. De vraag ‘Kunnen we dat niet aan vrijwilligers overlaten’ is met de bezuinigingen steeds vaker te horen. Uit onderzoek van Platform31, de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit voor Humanistiek en maatschappelijke partners, blijkt dat vrijwilligers een grote(re) rol kunnen spelen, maar dat volledig overlaten aan vrijwilligers problematisch is. Voor meer informatie  over het onderzoek klik hier   2. Vrijwilligerswerk van de toekomst. Een interessant Panel gesprek.  Hoe ziet het vrijwilligerswerk eruit in 2020?   3. In het kader van wederkerigheid, wordt mensen gevraagd in ruil voor hun uitkering iets terug te doen voor de samenleving. Dat kan in de vorm van vrijwilligerswerk. In deze film ziet u hoe in Deventer een aantal mensen op deze manier mooi werk verzet. Met kansen voor anderen, en voor zichzelf.


  4.Jetta Klijnsma speekt in Almelo met vrijwilligers van het project 'Almelo doet mee'. Dit project is erop gericht om mensen met weinig geld toch mee te laten doen aan sociale activiteiten. Het gesprek gaat onder meer over het nut van vrijwilligerswerk om zo mensen met een uitkering weer perspectief te bieden.
  5. Vrijwilligers van Vluchtelingenwerk ondersteunen asielzoekers bij hun asielprocedure en vluchtelingen bij hun integratie in de Nederlandse maatschappij. Dit filmpje geeft een beeld van de vrijwilligersfuncties maatschappelijk begeleider, spreekuur medewerker en taalcoach. Werk waarmee je een vluchteling helpt om een nieuw bestaan op te bouwen als zij een verblijfsvergunning hebben gekregen.
 • Nieuws

  Nibud organiseert trainingsdag voor vrijwilligers thuisadministratie

  dinsdag 17 oktober 2017
  Lees meer...

  Aftrap Vrijwilligers Treffen in Joure succesvol.

  dinsdag 10 oktober 2017
  Lees meer...

  Miks welzijn (Punt Twa)  informatie punt Leeuwarden- Fryslân 2018

  woensdag 4 oktober 2017
  Lees meer...