Menu
 • De agenda is leeg.
 • Punt Twa Scholing

   Punt Twa en scholing voor vrijwilligers
   24991214_10214168272422550_1581004764924193251_n.jpg


  Scholing van vrijwilligers is belangrijk. Vrijwilligerswerk is immers onmisbaar binnen onze samenleving. In de Fryske Marren is hier aandacht voor. Er zijn mogelijkheden om als vrijwilliger scholing te volgen. Wellicht biedt de organisatie waar u vrijwilligerswerk doet scholing? Informeer eens naar de mogelijkheden. Punt Twa wil de vraag en het aanbod op het terrein van vrijwilligersscholing inzichtelijk maken en samenwerking rondom scholing bevorderen. 

  Punt Twa draagt bij aan :
  • Heeft zicht op de scholingsvraag van vrijwilligers• Stimuleert de samenwerking tussen organisaties om meer scholing voor vrijwilligers in De Fryske Marren mogelijk te maken
  • Overzicht van scholingsaanbod voor vrijwilligers
   
  Vrijwilligers Academie Fryslân   
  Punt Twa is een partner van de Vrijwilligersacademie Fryslân en ondersteunt hiermee het scholingsaanbod in de Fryske Marren en de Provincie Fryslân. Tal van organisaties hun trainingen en workshops aan binnen de Vrijwilligers Academie Fryslân. Uitgangspunt is dat iedereen mee kan doen om zo een zo breed mogelijk aanbod aan trainingen beschikbaar te stellen voor vrijwilligers en mantelzorgers.Iedereen die vrijwilligerswerk doet of voor een ander zorgt, kan terecht bij de Vrijwilligers Academie Fryslân. Vrijwilligers en mantelzorgers staan vaak niet stil bij de mogelijkheden om een training of workshop te volgen waardoor ze hun werk (nog) beter kunnen doen. Via deze  website kunnen zij zich inschrijven voor interessante trainingen en workshops. 

  De Vrijwilligers Academie Fryslân brengt al het aanbod in kaart. 
  Het aanbod is afkomstig van verschillende instellingen en organisaties. Hoewel de Vrijwilligers Academie Fryslân een organisatie is zonder winstoogmerk zijn er wel kosten verbonden aan de trainingen en workshops. Meestal worden deze kosten betaald door de organisatie waarvoor vrijwilligerswerk wordt gedaan. Ook hebben gemeenten vaak budget beschikbaar voor deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers en mantelzorgers. Klik hier voor meer informatie rondom trainingen en workshops voor vrijwilligers vanuit de VAF. 

  Punt Twa Scholing -      
  Het trainingsaanbod is nog groeiende. Vrijwilligers(organisaties) kunnen zowel hun vraag bij Punt Twa neerleggen als hun talent die zij willen delen. Talenten kunnen heel divers zijn, van deskundigheid in werken met Excel tot het bewerken van foto's voor de website. Daarnaast kunnen ook bedrijven zich bij Punt Twa scholing melden als zij vanuit maatschappelijk betrokken ondernemen kennis willen delen met vrijwilligersorganisaties. Vrijwilligers die een organiserende rol willen hebben binnen Punt Twa scholing kunnen zich ook melden bij Punt Twa  0513-414593
  VOOR ACTUEEL AANBOD LEES HIER       
           
  Het Digi-Taalhuis 
  Graag wijst Punt Twa scholing u ook op de mogelijkheden van  het Digi-Taalhuis  Hier kunt u zelfstandig aan de slag met oefenprogramma's. U kunt beter leren lezen, schrijven, rekenen of met de computer omgaan. Er zijn oefenprogramma's op verschillende taalniveaus. Ook zijn er leuke, actuele boeken in eenvoudig Nederlands. 

  Digi-Taalhuis Joure 
  De Merk 31, 8501 AN JOURE, T: 0513-412086
  Spreekuur: dinsdagmiddag 14.00-16.00 uur. 

  Digi-Taalhuis Lemmer 
  Albert Koopmanstraat 7, 8531 HC LEMMER, T: 0514-561474
  Spreekuur: woensdagmiddag 14.00-16.00 uur 

  Digi-Taalhuis Balk 
  Dubbelstraat 1a, 8561 BC BALK
  Spreekuuur: Dinsdagmiddag 14.30-16.30 uur  

  Voor alle actuele trainingen:
  Klik hier voor het actuele trainingsaanbod .        

 • Nieuws

  Hulp bij aanvragen kwijtschelding en/of aangifte belasting?

  maandag 18 februari 2019
  Lees meer...

  Frij Stipers (vrijwilligers)  actief in De Fryske Marren voor LF 2018

  zondag 18 november 2018
  Lees meer...

  *(Gratis) VOG vanaf 1 november 2018 in regeerakkoord

  woensdag 20 juni 2018
  Lees meer...