• De agenda is leeg.
 • Veel gestelde vragen

  1. Mag ik vrijwilligerswerk doen naast mijn uitkering?
  Mensen die een uitkering ontvangen, mogen vrijwilligerswerk doen. Hier zijn wel regels aan verbonden. Per uitkering zijn de regels rondom vrijwilligerswerk anders met betrekking tot het melden van vrijwilligerswerk, sollicitatieplicht en de vrijwilligersvergoeding. Bij alle wetgeving rond vrijwilligerswerk met een uitkering moet het wel om echt vrijwilligerswerk gaan. Dit houdt het volgende in:
  • Vrijwilligerswerk is onbetaald. Er wordt gebruik gemaakt van een vergoeding voor de gemaakte kosten of een vrijwilligersregeling;
  • Het vrijwilligerswerk wordt gedaan bij een organisatie, zoals sportvereniging, sportstichting of ANBI, die geen vennootschapsbelasting betaalt;
  • Het vrijwilligerswerk staat betaalde arbeid niet in de weg
  In onderstaand schema staat een kort overzicht met de regels rondom vrijwilligerswerk en de uitkering.
  Klik hier voor meer informatie
   
  2. Vrijwilligerswerk als opstap naar een betaalde baan?  Het onderstaande filmpje laat u zien wat de voordelen kunnen zijn.
  3. Ben ik verzekerd als ik vrijwilligerswerk doe?
  In de Fryske Marren is er een collectieve verzekering, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG),  afgesloten voor vrijwilligers. Hierdoor zijn zij verzekerd voor schade. De gemeente betaalt  de kosten voor deze polis. Ook de maatschappelijke stage valt hierbinnen.
  klik hier voor meer informatie   


  4. Kan ik een onkosten vergoeding krijgen als ik vrijwilligerswerk doe?
  Vrijwilligersorganisaties mogen zelf beslissen of zij een onkosten- en/ of reiskostenvergoeding geven. Veel organisaties hanteren echter het principe dat vrijwilligers zelf geen kosten hoeven te maken om vrijwilligerswerk te kunnen doen. Vrijwilligersorganisaties kunnen deze kosten op twee manieren vergoeden, namelijk op basis van: 


  1. werkelijk gemaakte en aangetoonde kosten
  2. een vast bedrag voor kosten die niet aangetoond hoeven te worden, de zogenaamde forfaitaire vergoeding
  Klik hier voor meer informatie


  index.jpg


 • Nieuws

  De Bolder organiseert avond over (mantel)zorg in Lemmer

  donderdag 11 januari 2018
  Lees meer...

  Rond de tafel gesprek : Informatie verwerking & Autisme

  zondag 7 januari 2018
  Lees meer...

  Een koningskoppel

  donderdag 4 januari 2018
  Lees meer...